DIENSTEN

Vermogensbegeleiding

Geadviseerd wordt over vragen omtrent vermogensbeheer, beheerportefeuilles, beleggingsfondsen, de performance van vermogensbeheerders en banken. Opdrachtgevers zijn particuliere en institutionele beleggers.

OFC is zelf gespecialiseerd met betrekking tot deze gebieden en deze expertise vormt de grondslag van de organisatie.


Effectenrecht/Claims

Bij ontevredenheid over de prestaties van banken en beheerders, onderzoeken wij of er eventueel gesproken kan worden van verwijten naar de beheerder of bank. Wij inventariseren uw situatie en adviseren of er een basis is voor het aanspreken van uw bank of beheerder op aantoonbare verwijten. Opdrachtgevers zijn particuliere en institutionele beleggers. al dan niet via zogenaamde 'class actions' Afhankelijk van de aard en de omvang van de kwestie wordt samengewerkt met specialisten uit het netwerk, zoals Financial Markets Conduct (www.fmconduct.com) en De Gier Businesslaw (www.dgb.nl)

De dossiers Fortis en Spirit AIM zijn daar voorbeelden van.


Mediation en Arbitrage effecten

Als het nodig en nuttig is, zijn de aanpak en de werkwijze van OFC doelgericht en zonodig hard. Bijvoorbeeld door scherpe sommaties, het voeren van een kort geding of het leggen van beslagen. Vaak is dat zeer effectief en leidt het tot snelle oplossingen. Er zijn echter ook situaties waar dat contraproductief is. Bijvoorbeeld omdat partijen nog met elkaar verder moeten of omdat het duidelijk is dat dat tot lange procedures en hoge kosten gaat leiden.

In die situaties adviseert OFC omtrent arbitrage of bijvoorbeeld mediation en begeleidt het kantoor opdrachtgevers bij het doorlopen van dergelijke processen. En vaak met succes!


Educatie

Wij verzorgen maatwerkopleidingen en trainingen voor professionals op het gebied van effecten, vermogensbeheer, geld en beleggingen. Wij betrekken de dagelijkse praktijk van deelnemers in onze trajecten.
Onze trainers hebben praktijkervaring in de financiële wereld als vermogensbeheerder, handelaar in effecten, analist of broker. Zij nemen dan ook hun dagelijkse praktijkervaring mee in onze onderwijsmethodes. Door de extremiteiten die deze trainers in hun werk hebben ondervonden, zijn zij een ware bron van kennis.
Opdrachtgevers zijn accountantskantoren, banken, advocatenkantoren. Deelnemers van de trainingen zijn controllers, pensioen consultants, juristen, procescontrollers bank, beleggingsadviseurs, bestuurders pensioenfondsen.
Neemt u voor maatwerktrajecten contact op met Henry van Diermen.